Tvisten om feriepenge til fodboldspillere skal afgøres ved Voldgift


Ekstra Bladet skriver i dag, at tvisten om udbetaling af feriepenge mellem Brøndby IF og nogle af deres nuværende og tidligere spillere, skal afgøres i Fodboldens Voldgiftsret til sommer.

 

Brøndby risikerer, at skulle betale 24,5 millioner kroner i feriepenge for sign-on fees, som spillerne fik, da de skrev under på kontrakten med Brøndby.

 

Sagen bliver afgjort d. 22. juni, og kommer formentlig til, at få stor betydning for de resterende Superliga-klubber, da det ifølge Spillerforeningen, ikke kun er Brøndby, som ikke har betalt feriepengene, men stort set alle klubberne i Ligaen.

 

Spillerforeningens formand, Mads Ølund udtalte følgende til Ekstra Bladet: »Vi er overbeviste om, at vi har en rigtig god sag på spillernes vegne«.

 

Denne udtalelse kan Mads Ølund meget vel have ret i, eftersom at flere klubber, herunder Vejle, FC Fyn og Silkeborg, sidste sommer udbetalte feriepenge, samt pensioner til deres spillere på baggrund af bonusser og sign-on fees. Politiken skrev dengang, at efterbetalingen af spillernes krav om feriepenge, var en erkendelse fra klubberne om, at de havde gjort noget forkert.

 

Det relevante regelsæt for sagen er Ferieloven. I henhold til § 1 i ferieloven, har en lønmodtager ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter lovens bestemmelser. I henhold til § 1, stk. 2, er en lønmodtager en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold - herunder naturligvis også fodboldspillere.

 

I henhold til Ferielovens § 26, skal arbejdsgiveren(klubberne) beregne feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

 

Dette betyder, at det i beregningsgrundlaget skal indgå den sædvanlige løn med reguleringstillæg, overarbejdstillæg, akkordoverskud, betaling for forskudt tid samt andre tillæg, der reelt er en del af lønnen, og endvidere vederlag i form af kost og logi eller andre naturalier, tillige med gratiale, lignende ydelser i det omfang, lønmodtageren har et retligt krav på disse som en del af vederlaget.

 

Det bliver spændende, at se hvad Fodboldens Voldgift kommer frem til.


Til info, kan nævnes Østre Landsret i en dom fra fra år 2008 (U.2008.795Ø), fandt frem til, at en funktionær var berettiget til feriegodtgørelse af et bonusbeløb.


Falder sagen ud til spillernes fordel, er det ikke kun Brøndby, som kan komme i klemme. Ifølge Ekstra Bladet, får mange andre SuperLiga klubber også mange penge i klemme, hvis afgørelsen får dette udfald.


Det skal dog bemærkes, at en sådan afgørelse også kan få betydning for spillerne, som i fremtidige kontrakter måske må acceptere dårligere lønvilkår, da de fleste klubber kun har et bestemt beløb afsat til, hver enkelt spiller.

Programmering:Shopbiz