Kasi-Jesper retur til Brøndby?


Denne overskrift pryder i dag landets sportsaviser, og skaber undrende miner hos de fleste. Der gisnes om kreative løsninger.

 

Jesper Nielsen, bedre kendt som Kasi-Jesper, har nemlig netop en sag for Landsskatteretten med relation til Brøndby. Sagen afventes afsluttet i august.

 

Sagen omhandler Kasi-Jespers sponsorater til fodboldklubben Brøndby IF, som skattevæsenet nu kræver beskatning af. SKAT mener, at Kasi-Jesper forinden sponsoreringen burde være blevet beskattet, da sponsoratet blev givet i hans personlige interesse og således ikke hans virksomhed KasiGroups interesse.


En sådan efterfølgende beskatning vil også betyde, at der er blevet fradraget penge som ikke var fradragsberettiget. Disse vil ligeledes skulle tilbagebetales.


Det afgørende for Landsskatteret-sagen er nu, at det godtgøres, at sponsoraterne til Brøndby havde en reel reklameværdi for KasiGRoup, der står i rimeligt forhold til det beløb, der blev sponsoreret til klubben.


På baggrund af disse sponsoruoverensstemmelser besluttedes det  tilbage i december 2009 mellem KasiGroup og Brøndby, at KasiGroup skulle aftræde som hovedsponsor.  Herefter underskrev klubben og Jesper Nielsen en ophørsaftale, som betød, at parterne vil gå hver til sit i december 2012.  I den mellemliggende periode mellem december 2009-december 2012, forpligtede Brøndby sig til at gøre alt der stod i deres magt for at finde en ny hovedsponsor, mens  Kasi-Jesper til gengæld  forpligtede sig til at dække eventuelt tabt fortjeneste for manglende sponsorer.

 

Denne kompensationsaftale har også siden vist sig at give anledning til problemer, idet Brøndby IF nu efter eget udsagn skulle have et tocifret millionbeløb til gode, mens Jesper Nielsen er af en anden opfattelse.


Parternes uoverensstemmelser er derfor ikke i tråd med de nylige rygter om Jesper Nielsen og Brøndby IF’s ønske om at samarbejde igen.

 

Brøndby IF’s nye bestyrelsesformand Aldo Petersen udtaler, at parterne begge har ytret et ønske om at komme videre. Dette kan ske på flere måder, idet Kasi-Jesper kan besidde flere funktioner i klubben. Det afgørende er at han bliver en del af klubben.

 

Sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen udtalte tidligere til Landsskatteretssagen: ”Landsskatteretten skal lave en skønsmæssig vurdering af, hvorvidt sponsoratet kan betragtes som en driftsomkostning, som er oprettet for at give virksomheden reklame. Såfremt Landsskatteretten afviser at sponsoratet har givet øget værdi i forhold til KasiGroups kunder, bliver det interessant at se om man vil acceptere den betragtning, at sponsoratet har givet øget værdi i forhold til at kunne tiltrække bedre og dygtigere arbejdskraft.”

 

Hos Bertel Rasmussen Advokater følger vi sagen på nært hold og holder vores læsere opdateret.

 

Se også artiklen http://www.bertelrasmussen.dk/index.php/da/nyheder/skattevaesenet-mod-kasi-jesper-skal-kasi-beskattes-af-sine-spons/


For spørgsmål vedrørende lignende forhold eller andre generelle spørgsmål, kontakt Sportsretsadvokaten Jens Bertel Rasmussen på jbr@bertelrasmussen.dk eller telefon 70 25 21 25.

Programmering:Shopbiz