Her er grunden til at PSG ikke har handlet i strid med Financial Fair Play reglerne


Her er grunden til at PSG ikke har handlet i strid med Financial Fair Play reglerne
Af advokatfuldmægtig Morten Bro

 

Financial Fair Play reglerne er blevet påberåbt i flæng efter sommerens transfervindue ”lukkede”.

 

Financial Fair Play reglerne har til formål – som navnet antyder – at forbedre klubbernes økonomiske og finansielle evne og derved styrke deres gennemsigtighed og troværdighed.

 

Paris Saint German handlede angiveligt for i omegnen af 2.9 milliarder kroner ved ”købet” af Neymar og Mbappe. Får det konsekvenser? Nej.   
Vi dykker ned i FFP-reglerne.

 

Reglerne er et af de mest komplekse og gennemarbejdede regelsæt i nyere sportshistorie, men bevæger sig på kanten af EU’s konkurrenceret med sit centrale ”break-even” princip, der i hovedtræk indebærer, at klubberne ikke må have udgifter der overstiger indtægterne. UEFA har således konstrueret et indirekte lønloft der påvirker store og små klubber i lige omfang – eller hvad?

 

3 grunde til at PSG slipper for sanktioner

1) Indkøringsperiode

UEFA har fastsat en indkøringsperiode, der tillader klubberne at fravige ”break-even” resultatet med 30 mio. EUR i 17/18 sæsonen.
Det regnes altså for en acceptabel fravigelse, hvis PSG ender med et underskud på 30 mio. EUR når ”break-even” gøres op.
Bemærk, at der ikke tillades acceptable fravigelser efter 17/18 sæsonen.

 

2) Relevante udgifter

Udgifterne skal være ”relevante” før de indgår i break-even resultatet.  

 

Break-even resultatet opgøres på bagrund af ”relevante” indtægter og ”relevante udgifter”.

Relevante indtægter omfatter i det store hele al indkomst fra fodboldrelateret drift, dvs. indtægter fra billetsalg, sponsorater, profit fra spillersalg mm.

 

Imidlertid er det ikke alle udgifter, der betragtes som relevante i FFP reglernes forstand. 

Af hensyn til, at det skal være attraktivt at investere i stadions, træningsfaciliteter, ungdomsudvikling og kvindefodbold betragtes udgifterne hertil ikke relevante.

 

Det har desværre den konsekvens, at de rige klubber fortsat vil kunne have udgifter der overstiger indtægterne ved regnskabsmæssigt at ompostere en del af udgifterne til f.eks. kvindefodbold og ungdomsudvikling.

Det kan i den forbindelse nævnes, at PSG’s kvindefodboldhold er blandt de ypperste i verden, og senest nåede i Champions League finalen. Det er dermed helt naturligt, at de har høje udgifter forbundet med deres kvindefodboldhold.

 

3) Forlig

UEFA’s Financial Control Body har kompetence til at indgå forlig i sager om Financial Fairplay.

Organet har tidligere udtalt, at FFP’s formål opnås bedst ved rehabiliterende tiltag frem for sanktionerende.

 

Det vil overraske mig meget, hvis PSG ikke har styr på regnskabet inden ”break-even” resultatet gøres op, herunder at en evt. ubalance ikke kan klares ved et forlig.

 

Dertil kommer, at Mbappe handlen tilsyneladende er konstrueret som en lejeaftale med en købsklausul, der sikrer, at en evt. købesum først skal betales når næste ”break-even” gøres op.

 

 

København den 22.09.2017

 

 

 

 

 

Programmering:Shopbiz