Fodboldens barnerov - DBU skærper nu reglerne


Barnerov i fodbold er betegnelsen for situationen, hvor en (oftest) storklub forsøger at få et ungt talent til at klubskifte til den pågældende klub. Situationen omhandler ofte børnespillere helt ned til 9 års alderen, som selvsagt kan være en stor fremtidig guldgrube for storklubben, med den rette talentudvikling etc. Grundet de mere eller mindre tydelige fremtidsudsigter for spilleren, er den afgivende klub ofte ikke interesseret i skiftet, hvorfor henvendelsen og klubskiftetilbuddet til tider foregår mere eller mindre udenom klubben.

 

Barnerov er et emne, der har været meget omdiskuteret i det seneste års tid og begrebets fortsatte eksistens har nu vundet fokus i Kulturministeriet. DBU blev således i løbet af januar af kulturminister Marianne Jelved pålagt at skulle redegøre for den nuværende regulering af emnet - og processen har nu mundet ud i en skærpelse af reglerne fra DBUs side.

 

DBU har nemlig valgt at opstramme reglerne ved indførelse af den såkaldte 24-timers regel. Herefter må licensklubber - det vil sige klubber, der får støtte af DBU - ikke kontakte en ønsket spiller eller dennes forældre, inden de har kontaktet den pågældende spillers klub og afventet svar i minimum 24 timer.

DBU har endvidere også bestemt, at klubber ikke må kontakte børn via sociale medier.

 

Forud for stramningen, dikterede reglerne for klubskifte for spillere under 18 år, at kontakt vedrørende klubskifter tidligst må ske 1. maj inden spillerens aldersmæssige overgang til U13 fodbold. Endvidere skal kontakten altid gå til den afgivende klubs sportslige ledelse og spillerens forældre. Kontakten må aldrig ske direkte til barnet. Såfremt spilleren opfordres til klubskifte, skal han/hun endvidere indgå i den modtagende klubs førsteholdstrup. Dernæst bør kontakt med henblik på klubskifte aldrig finde sted senere end 3 uger før den afgivende klubs turneringsstart.

 

I sommers vedtog DBU desuden, at brud på reglerne kunne sanktioneres med både advarsler, fratagelse af økonomisk tilskud samt i yderste konsekvens diskvalifikation fra DBUs turneringer.

 

Medier har skrevet, at 18 ud af 20 fodboldforeninger i Københavnsområdet på nuværende tidsunkt oplever, at de tre superligaklubber FC København, FC Nordsjælland samt Brøndby IF fisker spillere på 9-11 års alderen fra de øvrige klubber. Superligaklubberne selv afviser at bryde reglerne, men erkender dog, at de kortlægger børns talent helt fra 9 års alderen.

 

Dernæst kommer, at der i løbet af de seneste år desuden kun har været to konkrete klager vedrørende brud af klubskiftereglerne for unge spillere. En af sagerne omhandlede en episode fra i sommers, hvor Boldklubben Søllerød-Vedbæk (BSV) klagede over, at FC Nordsjælland (FCN), en halv time efter at have sendt en mail til klubben vedrørende et interesseemne, som på daværende tidspunkt spillede i BSV, henvendte sig direkte til faderen til spilleren, og talte fremtid med denne. 15 dage efter var spilleren klubskiftet til FCN. Idet sagen udspillede sig nogle måneder før DBUs beslutning om indførelse af sanktioner ved brud på klubskiftereglerne, endte sagen ved DBUs klageinstans med en afvisning.

 

Sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen udtaler til emnet "Jeg synes, at DBUs nye 24-timers regel er et godt initiativ. Reglen modvirker netop den usportslige adfærd, FCN udviste i BSV-sagen. Mere generelt vil jeg dog mene, at DBUs regler på nuværende tidspunkt og i nuværende affatning udgør en passende lovforanstaltning. Vi må huske på, at klubskifte oftest er i den unge spillers egen interesse - spilleren udvikles naturligvis mest i de bedst mulige træningsmiljøer. Disse miljøer kan de store klubber i særdeleshed tilbyde. Det er derfor ikke barnets tarv og interesse der komme i fare ved klubskifteprocessen, men nærmere de afgivende klubbers udsigt til profit.. og dette hensyn bør ikke vægte afgørende! Et af sportens væsentligste hensyn må være talentudvikling. Dernæst skal konkurrencen blandt klubberne om de dygtige spillere stadig eksisterere, den er sund og effektiv. May the fittest survive!"

Sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen fortsætter "Når det er sagt - så skal selve klubskifteprocessen selvfølgelig ske på sober vis og i henhold til reglerne. Reglerne udgør jo de ydre rammer og er præmisserne for sportens eksistens." 


Fandt du denne artikel interessant, kan vi på det varmeste anbefale sportsretsadvokatens bog "For Sportens Skyld - et indspark fra et liv i sportsjura". Bogen kan købes på SAXO eller ved henvendelse til en af vore medarbejdere.

 

 

Har du i øvrigt brug for rådgivning eller juridisk bistand, er du velkommen til at kontakte os i dag på:

København

Kompagnistræde 20 A,

1208 København K

 

Svendborg

Frederiksgade 1

5700 Svendborg

 

Telefon 70 25 21 15

Programmering:Shopbiz