FIFAs "Protection of Minors" og manglende efterlevelse af reglerne


Der har i det sidste års tid været en del skriverier om import af mindreårige til de store og magtfulde fodboldklubber på den internationale scene. Nærmere benævnt taler vi om FIFAS transferregler art. 19 ”Protection of Minors” og den manglende stringente efterlevelse af disse.  

 

 

FIFA dikterer i ”Protection of Minors”, at man ikke tillader internationale klubskifter for unge under 18 år. Der er dog herefter indført enkelte modifikationer, som muliggør disse internationale klubskifter for spillere i alderen 16-18 år. Modifikationerne forudsætter dog flere omstændigheder – blandt andet at den mindreåriges fodboldklub max må ligge 100 kilometer fra hjemmet samt at der skal være mindre
end 50 kilometer mellem hjemmet og den pågældende landegrænse. Den mindreåriges forældre må derudover ikke flytte til det pågældende land primært grundet barnets fodboldspil. Desuden er der, såfremt klubskiftet sker indenfor EU eller EØS, yderligere krav til skole, uddannelse og fodboldniveau, som skal iagttages.

 

 

Disse regler skal tilsyneladende ikke efterleves stringent og særligt FC Barcelona har af medierne været under loopen for import af unge spillere.

 

 

Irsk/australske Zak Gilsenan blev eksempelvis et internationalt ansigt, da han i 2012 som 9-årig blev optaget på FC Barcelonas talentfabrik La Masia, efter at den spanske klub opdagede drengens talent under en lokal turnering i Australien. Gilsenan blev herefter med 400 øvrige håbefulde drenge inviteret til en prøvetræning i FC Barcelona, hvoraf kun Gilsenan og den Filipinske Sandro Reyes som årgang 2003 endte med at få en invitation til at optagelse på klubbens talentfabrik La Masia.

 

 

I februar 2013 fik klubben dog modsatvis spærret 6 spillere af FIFA i henhold til ”Protection of Minors”. Denne sag har den spanske storklub dog appelleret, hvorfor den nu behandles i appelinstansen nu i appelinstansen. De spærrede unge spillere, som alle er fra årgang 1998-2000, spiller i midlertidigt fortsat i internationale turneringer for FC Barcelona – blot ikke længere i den lokale spanske turnering.

 

 

FIFA er af flere gange blevet gjort opmærksom på problemet med den generelle manglende overholdelse. Organisationen autosvar er, at deres juridiske afdeling arbejder på sagen og at der derfor ikke er nogle yderligere kommentarer at knytte til sagen.

 

”Protection of Minors”-snakken har allerede resulteret i flere strategiske omlæggelser i de store fodboldklubber. Således er flere begyndt at opererer med fodboldakademier og skoler verden over, i stedet for de hidtil symbolske akademier i klubbernes respektive hjembyer.   

 

 

Sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen udtaler til sagen ”FIFA anlægger tonen i international fodbold, hvorfor det er nærmest absurd, at der ikke udøves en stringent sanktionering ved overtrædelse af FIFA’s regler. Eftersom reglerne desuden nu kreativt omgås, må hensynene afvejes. På den ene side taler vi om udvikling af talenter, som vi i et vist omfang også må værdsætte og påskønne – dette gavner
sporten. Omvendt skal vi fokusere på barnets tarv og retten til en barndom. Jeg mener derfor at reglerne burde revideres og klargøres, så der er tale om en ensartet overholdelse af reglerne.”

 

 

Hvis du fandt denne artikel interesserant eller er sportsinteresseret, kan vi på det varmeste anbefale sportsretsadvokaten Jens Bertel Rasmussens bog ”For sportens skyld – et indspark fra et liv i sportsjura”. Bogen kan købes på SAXO eller ved
henvendelse til en af vore medarbejdere.

 

Har du desuden spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:

København

Laurahus

Kompanistræde 20A, 1.

1208 København K

Danmark

Tlf. 70 25 21 15

 

Svenborg

Mæglergaarden,

Frederiksgade 1,

5700 Svendborg

Tlf. 62 20 21 15

Programmering:Shopbiz