Fc Fyn - Konsekvenser af forestående konkurs


I går torsdag den 31. januar 2013 har FC Fyn meddelt at de har indstillet deres drift og dermed reelt er gået i betalingsstandsning. Klubben vil sandsynligvis indgive en konkursbegæring til skifteretten snarligt.

 

FC Fyn der er en fusionsklub og overbygning til B1909, B1913 og Dalum IF har længe kæmpe med økonomiske problemer, men redningsplanen er ikke lykkedes. Siden oprykningen til 1. division (Betsafe Ligaen) i sommers har klubben forgæves forsøgt at få tilført yderligere kapital. Ydermere blev klubben i december sidste år sendt i fogedretten af Spillerforeningen, fordi klubben ikke havde betalt de omtalte skyldige feriepenge og pensionsbidrag til klubbens kontraktspillere.

 

Ifølge DBUs love og vedtægter § 33, herunder rekonstruktion, medfører indgivelse af en konkursbegæring at klubben fratrækkes 3. point med virkning fra 1. spillerunde i den næste tuneringsstart eller tuneringshalvdel.

 

Såfremt konkursbehandlingen skulle fører til et af skifteretten stadfæstet rekonstruktionsforslag hvormed konkurs undgås, f.eks. en akkordordning med klubbens kreditorer vil klubben fratages yderligere 6 point, igen fra kommende 1. spillerunde.

 

Hvis der derimod afsiges konkursdekret over klubben vil den blive tvangsnedrykket 2 rækker med øjeblikkelig virkning fra konkursdekretets afsigelse. Klubben vil således ”lande” i lokalunionernes rækker, hvilket for FC Fyn vil sige Fynsserien. Enhver tilladelse til at drive kontraktfodbold bortfalder og klubben kan tidligst opnå fornyet tilladelse et år efter udløbet af det år hvori konkursdekretet bliver afsagt.  

 

De hidtil opnåede resultater til og med dagen før konkursdekretet vil opretholdes, mens de resterende kampe fastsættes med FC Fyn som taber med målscoren 3-0 i modstanderens favør.

Programmering:Shopbiz