Europol afslører matchfixingsnetværk


Europol afslørede på et pressemøde sidste uge resultaterne af en 18 måneders lang efterforskning om matchfixing.

 

Resultaterne afslører et omfattende korruptionsnetværk og er således et stort skridt i kampen mod matchfixing i fodbold.

 

Forsker og journalist Declan Hill udtaler: "denne uge har været den bedste nogensinde" indenfor fodboldverdenen. Hill har i 2008 udgivet bogen "the Fix" om emnet og har i flere år forsøgt at sætte fokus på problemet. Hills bog bygger på en ph-d.-afhandling om matchfixing og forskerens database indeholder mere end 1000 korrupte kampe. Dog har hverken han eller Europol hidtil været i stand til at fastslå størrelsen på problemet.

 

Med efterforskningens resultat mistænkes nu i alt 380 europæiske kampe, 300 i resten af verden og mindst 425 dommere, spillere og trænere for at have været involveret i fikserede kampe. Efterforskningen afslører blandt andet en gruppe veletablerede asiatiske bagmænd i Singapore, som siden midt 90'erne har arbejdet systematisk med korruption i fodboldverdenen. Det forhåndsaftalte fodboldspil svarende til cirka 60 mio. kr. gør at Europol nu karakteriserer matchfixing på samme måde som de mere veletablerede former for kriminialitet, såsom narko- og menneskehandel.

 

Europols efterforskning opfordrer til et internationalt samarbejde for at komme problemet til livs.

 

Også i dansk fodbold sættes fokus på emnet med det nylige eksempel Kristoffer Wichmann, som af DBU blev idømt ½ års karantæne for matchfixing på egen kamp. Sportsretsadvokaten Jens Bertel Rasmussen udtaler hertil: "Efter danske regler er dette også en ganske hård straf, men det mener jeg også, at det bør være".

 

Tendensen med hårde sanktioner skinner også igennem i DIF's nye udspil til et regulativ, som skal bekæmpe matchfixing indenfor hele sportsverdenen med forbundets 1,6 millioner medlemmer. Forslaget indeholder nye sanktionsmuligheder i form af karantæne, bødestraf samt udelukkelse på ubestemt tid. DIF vil desuden anmode om efterforskningshjælp fra politiet og nedsætte et  særligt nævn til behandling af sagerne.

 

Forslaget rejser dog nogle væsentlige spørgsmål vedrørende DIF's sportsudøvernes retssikkerhed ifølge sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen. Sportsretsadvokaten mener, at DIF med sit nye forslag bevidst slækker på kravene til bevisførelse for nemmere at kunne straffe indenfor matchfixingsagerne. Dette fratager parterne deres mulighed for at kunne tale sin sag ved en såkaldt partshøring.

 

Kampen mod matchfixing skal således være en balance mellem en effektiv indsats om at komme problemet til livs samtidig med at idrætsudøvernes retssikkerhed beskyttes.

 

Der skal derfor ikke udelukkende sættes fokus på sanktionerne ved matchfixing men ligeledes på generel forebyggelse af problemet. Dette bør ske ved et internationalt samarbejde. Sportsretsadvokaten Jens Bertel Rasmussen udtaler:"Jeg anser det for værende ønskværdigt, at der bliver lavet et fælles regelsystem, som skal gælde i hele EU, som vil gøre det lettere at bekæmpe matchfixing - også på tværs af landegrænserne".

Programmering:Shopbiz