Bertel Rasmussen Advokaters nylige sejr


Bertel Rasmussen Advokater repræsenterede for nyligt en udlejer, som var blevet sagsøgt af sin lejer for merudgiften for et forbrug i henhold til et varmeanlæg installeret i lejemålet.

 

Lejer var et fitnesscenter, der ved indflytning ikke havde foranstaltet installering af en behovsstyring i lejemålets varmeanlæg. Dette medførte et meget højt forbrug, hvilket lejer mente påhvilede udlejer at betale.

 

Under retssagen blev det fastslået at en behovsstyring ikke burde være indbygget på foranstaltning af udlejer, idet dette ikke var kutyme for sådanne lejeaftaler. Idet forbruget skyldtes lejers særlige virksomhed, burde lejer havde foranstaltet dette. Retten frifandt således udlejer for kravet i sit hele. 

 

Har du brug for rådgivning eller juridisk assistance? 

Kontakt Bertel Rasmussen Advokater i dag på: 

Tlf. 70 25 21 15

mail@bertelrasmussen.dk

 

Svendborg

Mæglergaarden

Frederiksgade 1

5700 Svendborg

 

København

Bredgade 30

1260 København K 

Programmering:Shopbiz